Der er 2 ledige pladser på Skolen på Kasernevej

 

Skolen på Kasernevej 73….

har eksisteret siden 2001. Det er en skole, der trods den lille størrelse, dækker alle folkeskolens klassetrin.

Skolen er intern skole for opholdsstederne Bennebovej og Sørningevej. Undervisningstilbuddet retter sig imod de af opholdsstedernes børn, hvis adfærd eller psykiske sårbarhed ikke kan rummes i den danske folkeskole. Skolen har et nært samarbejde med de to institutioner, og bruger den nære tilknytning til at skabe et helhedstilbud for eleverne.

Derudover fungerer Skolen på Kasernevej 73 som en ressource for elever i nærområder, der af deres hjemkommuner visiteres til dette særlige skoletilbud. Vi tilbyder et miljø med en høj faglig standard, med det særlige blik for individuelle hensyn, der skal tages, for at sårbare elever profiterer af undervisningen, og får et højt udbytte såvel fagligt som socialt.

En meget stor del af elever, der er visiteret til Skolen på Kasernevej, vender tilbage til folkeskolen eller til en ordinær ungdomsuddannelse.

I samarbejdet mellem hjem, skole, anbringende myndighed og frem for alt eleven, vægter vi langsigtet uddannelsesplan som en underliggende grundlag for elevens fremtidsudsigt. Denne form for visionær tankegang, hjælper alle parter til at søge elevens ressourcer og potentiale, og vi undgår at eventuelle diagnoser, vanskeligheder eller svagheder blokerer for en hensigtsmæssig udvikling.

Undervisning og behandling er integrerede dele af hele hverdagen i skolen, dermed tilgodeses barnets personlige udvikling, der skabes optimale muligheder for individuelle og alsidige læringsporcesser, og den enkeltes identitetsdannelsen og læringsevner styrkes.

Undervisningen

Vores hverdag er meget præget af faste rutiner, stabilitet, genkendelighed og kontinuitet, men her er også masser af plads til humor, det gode grin og nytænkning..

Læs mere »

Kontakt os

Har du spørgsmål vedrørende vores skole, skal du være mere end velkommen til at give os et kald eller en mail..

Læs mere »

Undervisningen

Vores hverdag er meget præget af faste rutiner, stabilitet, genkendelighed og kontinuitet, men her er også masser af plads til humor, det gode grin og nytænkning..

Læs mere »

Kontakt os

Har du spørgsmål vedrørende vores skole, skal du være mere end velkommen til at give os et kald eller en mail..

Læs mere »