Behandling og metode

 

På Skolen på Kasernevej 73 er undervisningen baseret på, at behandling og læring hænger uløseligt sammen – da behandlingen er forudsætningen for læring. Der bliver lavet individuelle elevplaner for alle elever. Udover at indeholde faglige læringsmål er individuelle behandlingsmål naturligvis også en del af elevplanen.

På Skolen på Kasernevej 73 arbejder vi ud fra en overordnet miljøterapeutisk tilgang, hvor trygge og stabile relationer i trygge og stabile rammer og strukturer er grundlæggende.

Vi arbejder med mentalisering, ICDP, low arousal og instrumentel ADL.

ADL (Almindelig Daglig Levevis) er oprindeligt en pædagogisk indsats rettet mod praktiske gøremål for personer med medfødt syn- og høretab. Når vi alligevel siger, at vi arbejder med ADL betyder det, at vi har stor fokus på at ruste vores elever til selv at kunne klare og overskue almindelige instrumentelle komplekse færdigheder som indkøb, madlavning, færden i forskellige sociale sammenhænge m.m.

Personalet er uddannet i og har erfaring med diagnoser indenfor autismespektret, ADHD, ADD, tilknytningsforstyrrelser, angstproblematikker og skolevægring.

Personalets kompetencer bliver løbende opdateret med kurser og uddannelse, ligesom alle personaler modtager supervision ved cand.pæd.pæd.psyk. Hanne Viborg.

Således er eleverne i kompetente og trygge hænder i deres vej ud i verden.

”Det har jeg aldrig gjort før, så det klarer jeg helt sikkert” (Pippi Langstrømpe)