Hvad kan vi

Strukturer, genkendelighed, forudsigelighed og tydelighed er nøgleord for rammerne på Skolen på Kasernevej 73. For netop disse rammer giver den nødvendige tryghed og ro til, at eleverne kan vokse og få mulighed for at udnytte deres potentiale.

Vi har et fantastisk personale bestående af en ligelig fordeling mellem professionelle, nysgerrige og ansvarlige lærere og pædagoger. Vi vægter et personale med høj faglighed – både i forhold til undervisning, socialpædagogiske kompetencer og relationelle kompetencer.

På skolen på Kasernevej 73 har vi gode resultater for elever, der er vendt tilbage til folkeskolen eller er blevet rustet til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. Vi har også stor succes med, at vores afgangselever gennemfører og består deres afgangseksaminer.

Vi arbejder med udgangspunkt i bl.a. mentalisering, low arousal, ICDP og en overordnet miljøterapeutisk tilgang. Personalet bliver løbende opdateret med kurser og uddannelse.

Alle personaler modtager supervision ved cand.pæd.pæd.psyk. Hanne Viborg.

Derudover har alle personaler naturligvis ren straffeattest og børneattest.

Skolen dækker alle folkeskolens klassetrin.

Som beskrevet rummer skolen både børn anbragt på de interne opholdssteder samt dagelever fra nærområderne.