Hvem er vi

Skolen på Kasernevej 73 er en lille skole i byen, hvor nærvær, relationer, anerkendelse og tryghed er i fokus. Vi tror på, at der gennem nærværende relationer og anerkendelse af den enkeltes styrker og udfordringer skabes den tryghed, der skal til for at skabe udvikling – både som elev og som menneske.

Skolen har eksisteret siden 2001, og vi dækker alle folkeskolens klassetrin.

Skolen er intern skole for opholdsstederne Bennebovej og Sørningevej. Undervisningstilbuddet retter sig mod de af opholdsstedernes børn, som ikke profiterer af rammerne i folkeskolen. Skolen har et tæt samarbejde med de to opholdssteder. Der er daglig skriftlig overlevering, fælles statusmøder, 3 kant samtaler, fælles uddannelse m.m.

Udover at være intern skole er Skolen på Kasernevej 73 også dagbehandlingsskole for elever i nærområderne, hvor deres hjemkommuner har visiteret til dette skoletilbud. For vores dagelever prioriterer vi tæt kontakt til både hjemmet og sagsbehandlere, løbende netværksmøder, samarbejde med øvrige samarbejdspartnere (støttepersoner m.v.) m.m.