Målgruppen

Skolen dækker alle folkeskolens klassetrin.

Som beskrevet rummer skolen både børn anbragt på de interne opholdssteder samt dagelever fra nærområderne.

Det er vigtigt at pointere, at eleverne ikke er på Skolen på Kasernevej 73 alene på grund af faglige vanskeligheder. Skolen på Kasernevej 73 er et tilbud for elever, som på grund af faglige, sociale og emotionelle vanskeligheder ikke passer ind i den almene folkeskole – og som derfor er i risiko for ikke at få tilstrækkeligt ud af deres skolegang.

Eleverne har et udvidet behov for guidning og et ekstra behov for støtte hele vejen rundt for at få udbytte af undervisningen.

Elevernes vanskeligheder giver sig ofte udslag i at de;

  • har vanskeligt ved at organisere og fastholde sig selv i opgaver

  • har svært ved at overskue komplekse sociale felter

  • har svært ved at overskue egne stærke og svage sider

Eleverne kan have diagnoser indenfor autismespektret, ADHD, ADD, tilknytningsforstyrrelser, angstproblematikker og skolevægring.

På skolen på Kasernevej 73 har vi gode resultater for elever, der er vendt tilbage til folkeskolen eller er blevet rustet til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. Vi har også stor succes med, at vores afgangselever gennemfører og består deres afgangseksaminer.

”Uddannelse er det mest magtfulde våben, du kan bruge til at ændre verden” (Nelson Mandela)