Målgruppe:
Skolen på Kasernevejen73 er et tilbud for elever på grundskoleniveau, som ikke kan tilpasse sig folkeskolen, og som derfor såvel fagligt, socialt som personligt, er i risiko for ikke at få tilstrækkeligt udbytte af deres skolegang.
Elever på Kasernevej73 har et udvidet behov for guidning i forhold til at kunne begå sig i skoleregi. Deres vanskeligheder giver sig ofte udslag i at de:

  • Har svært ved at organisere- og fastholde sig selv i opgaver. Heraf følger en tendens opgiven i forhold til skolearbejde, samt manglende ”gå på mod” i forhold til nye opgaver.
  • Har svært ved at overskue komplekse sociale felter. Dvs. har vanskeligt ved at deltage i lege, overskue andres hensigter, føler sig ensom og til tider mobbet.
  • Har svært ved at overskue egne stærke og svage sider. Har vanskeligt ved at overskue, hvornår det er relevant at bede om hjælp, og hvornår man bare skal gide.

Pointen er at eleverne, for at få udbytte af undervisningen har et ekstra behov for støtte, populært sagt, hele vejen rundt.
Med andre ord, elever der har behov for tydelige rammer og voksne, der kan motivere eleverne til at foretage de ændringer, der skal til for at skabe en hensigtsmæssig udvikling.
Elever med diagnoser indenfor autismespektret, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og evt. misbrugsskader, vil profitere af et læringsmiljø som Kasernevejen skole. Vores lille miljø, de små klasser og den relativt lille medarbejdergruppe, gør at miljøet som helhed, er i stand til at understøtte elevernes udvikling. Det sociale tilhør, som er så afgørende for elevernes udvikling og trivsel, bliver hos os skabt af et voksenkollegie, med et godt kendskab til alle elever.
Se også under Undervisningens indhold