Samarbejdspartnere

Vi har et tæt samarbejde med Holbæk kommune, som der er tegnet undervisningsoverenskomst med;

  • vi samarbejder med PPR, som bistår skolens ledelse og personale i forhold til elevernes læring og trivsel, udredninger, specialundervisningskonferencer

  • vi samarbejder med UU-vejleder i forhold til brobygning, praktikker, uddannelsesparatheds vurderinger og uddannelsesmesser

  • vi samarbejder med Læsetek i forhold til elever med særlige dyslektiske vanskeligheder

  • vi samarbejder med Bjergmarkskolen og 10. klassecentret i forhold til afholdelse af afgangsprøver