Til pårørende og elever

 

Elevernes udvikling er ikke kun afhængig af vores undervisning og behandlingsarbejde. Derfor vægter vi et godt samarbejde mellem skolen og elevens netværk – det være sig forældre, anden familie, opholdssted, støttepersoner, sagsbehandler eller andre betydningsfulde personer. Det gode samarbejde med gensidig forståelse og respekt for hinanden er af afgørende betydning for eleven.

Alle elever har en primær voksen. Det kan være enten en lærer eller en pædagog fra gruppen. Den primære har ansvaret for den daglige kontakt til pårørende eller opholdssted, ligesom den primære har ansvaret for (i samarbejde med det øvrige team) at skrive statusrapporterne.

Vi har 2 faste statusmøder om året for alle elever. Derudover kan der aftales yderligere netværksmøder, hvis dette er nødvendigt. Forud for alle statusmøder udarbejder skolen en statusrapport. Derudover aftales den løbende kontakt individuelt. Minimum 4 gange om året udsendes nyhedsbrev fra skolen sammen med elevernes skoleavis. Udover den løbende kontakt og statusmøder prioriterer vi et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Derfor inviterer vi meget gerne forældre/pårørende ind på skolen – bl.a. til vores årlige forældredag.

Som forældre/pårørende er telefonen eller mailboksen altid åben!

”I verden er du bare nogen, men for nogen er du hele verden”