Undervisning og behandling

På Skolen på Kasernevej 73 er undervisningen baseret på, at behandling og læring hænger uløseligt sammen – da behandlingen er forudsætningen for læring.

Undervisningen bliver planlagt ud fra den enkelte elevs ressourcer, hvilket gør, at undervisningen i høj grad er differentieret – både i forhold til det faglige og i forhold til metoderne.

For alle elever laves der individuelle elevplaner, som indeholder både en faglig og social handleplan.

Hverdagen

Strukturer, genkendelighed, forudsigelighed og tydelighed er nøgleord for rammerne på Skolen på Kasernevej 73. For netop disse rammer giver den nødvendige tryghed og ro til, at eleverne kan vokse og få mulighed for at udnytte deres potentiale.

Eleverne går i skole fra kl.08.00 til kl.14.15 hver dag, hvor hver dag har en fast struktur.

Dagen begynder med morgen tjek-ind, morgensang og læsebånd. Derefter følger resten af skoledagen med boglige, praktiske og kreative fag. I løbet af dagen er der indlagt faste pauser med f.eks. gåture, boldspil, computertid eller brætspil. I 10-pausen bliver alle tilbudt 10’er frugt.

Eleverne er til alle tider under voksenopsyn.

CITAT; ”Find ikke fejl – find en løsning” (Henry Ford)