Undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter, individuelle opgaver, temaforløb og ture ud af huset.

Selv om eleverne typisk har vanskeligt ved at indgå i komplekse sociale situationer (som en klasse/gruppe), er eleverne inddelt i faste grupper med faste skemaer. Dette gør vi af 2 vigtige årsager;

  • eleverne ønsker at være en del af et fællesskab med kammerater og sammenhold

  • den faste gruppe giver eleverne et kulturelt og undervisningsfagligt spejl, hvor udvikling og læring kan udfolde sig

Grupperne er sammensat ud fra en række kriterier som; alder, fagligt niveau, sociale behov, behandlingsmæssige behov m.m.

Når vi har idræt, kører vi til Hagestedhallen, hvor vi har adgang til alle nødvendige faciliteter – både ude og inde.

Fysikundervisningen foregår på Tuse skole – en kort køretur fra skolen.

Eleverne i 7. og 8. klasse har madkundskab som valghold, som vi har tilrettelagt lidt anderledes. I stedet for 1 1/2 time hver uge (hvor man knap kan nå at bage boller), har vi samlet undervisningstimerne til 1 gang om måneden. På den måde kan vi nå rundt om alle aspekter ved faget; teori, udvælgelse af opskrifter, indkøbsseddel, indkøb, madlavning, måltidet og oprydning.

Alle elever har computer til rådighed i skoletiden.

Skolens placering giver mulighed for at inddrage byens rum; muséer, skøjtebane, legepladser, bibliotek, teatre, havnen m.m. Derudover låner vi minibusser af opholdsstederne, når vi skal lidt længere væk; Munkholmskoven, Zoo, Roskilde og mange andre steder.

På Skolen på Kasernevej 73 tror vi på, at traditioner er vigtige – både som et kulturelt læringsaspekt og som en del af et socialt fællesskab. Derfor har vi indtil flere traditioner; fastelavn, påskefrokost, forældredag, sommertur (fælles tur på sidste skoledag), skoleavis, halloween og julefrokost.

Hvert år deltager vi ved det 2 dages Orøstrand stævnet sammen med flere andre interne- og dagbehandlingsskoler. Stævnet har traditionelt været et atletikstævne, hvor der dystes i forskellige atletiske discipliner – i år er det et stævne med vikingetema med forskellige fysiske aktiviteter. Om aftenen hygges der med mad og børnedisko. Dagen efter dystes der videre, inden vi drager hjem til skolen om eftermiddagen. Stævnet har altid været en stor succes – og en tradition som eleverne ser tilbage på som et betydningsfuldt minde.

”Det fine ved at lære noget er, at ingen kan tage det fra dig” (B.B. King)