Værdigrundlag

Skolen på Kasernevej 73 er en lille skole i byen, hvor nærvær, relationer, anerkendelse og tryghed er i fokus. Vi tror på, at der gennem nærværende relationer og anerkendelse af det enkelte barns styrker og udfordringer skabes den tryghed, der skal til for at skabe udvikling – både som elev og som menneske.

Strukturer, genkendelighed, forudsigelighed og tydelighed er nøgleord for rammerne på Skolen på Kasernevej 73. For netop disse rammer giver den nødvendige tryghed og ro til, at eleverne kan vokse og få mulighed for at udnytte deres potentiale.

Læs mere under ”undervisning og behandling”.

”Der er en revne i alting – det er sådan, lyset kommer ind” (Leonard Cohen)

Vi har et fantastisk personale bestående af en ligelig fordeling mellem professionelle, nysgerrige og ansvarlige lærere og pædagoger. Vi vægter et personale med høj faglighed – både i forhold til undervisning, socialpædagogiske kompetencer og relationelle kompetencer.

Vi arbejder med udgangspunkt i bl.a. mentalisering, low arousal, ICDP og en overordnet miljøterapeutisk tilgang. Personalet bliver løbende opdateret med kurser og uddannelse.

Alle personaler modtager supervision ved cand.pæd.pæd.psyk. Hanne Viborg.

Derudover har alle personaler naturligvis ren straffeattest og børneattest.