Visitation

Der kan rettes direkte henvendelse til skoleleder Mette Norre Andersen for oplysninger om skolen og ledige pladser.

Visitation sker efter aftale med skoleleder Mette Norre Andersen og Holbæk kommunes børneindsats v/ Louise Egelykke Olsen Bilsby.

Ved indskrivning på Skolen på Kasernevej 73 udarbejdes der kontrakt.

Inden indskrivning meddeles skolen relevante faglige og sociale oplysninger om eleven, ligesom der aftales et opstartsmøde.

Skoleleder Mette Norre Andersen

Mail; skolen@kasernevej73.dk

Telefon;3036 3052

Louise Egelykke Olsen Bilsby

Cand.Psych.Aut. og skolekonsulent Læring og Trivsel Holbæk kommune

Telefon; 7236 7195